Đoạn tuyệt

Tone

Đánh giá

 

 

Intro: 

| | | |

| | | 

 

Verse 1: 

|_Thầm chào |[Dm] nhau thôi rồi vĩnh biệt người |[Bb] ơi

Ngày buồn đã |[F] tới, này [Gm] giây phút tôi xa |[A7] người

Tình đã |[C] úa nhàu, [Dm] mình đã |[Bb] thôi nhau

Từ đây biết |[Gm] rồi đời tôi sẽ đi |[A7] về đâu.

 

|_Nẻo đường |[Dm] năm xưa giờ vắng lạnh |[Bb] chiều mưa

Lời nào đã |[F] hứa còn [Gm] lưu giữ chi |[A7] thêm thừa

Người thương |[C] ai rồi, [A7] người hết thương |[Bb] tôi

Người đâu biết |[C] rằng lòng này [A7] tan nát |[Dm] tơi bời.

 

Chorus:

|_Yêu thương cho |[F] nhau, đẹp [Gm] trong phút giây ban |[Dm] đầu

Tưởng là bền |[Gm] lâu ai ngờ [C] đâu đoạn cuối |[F] thương đau

[Gm] Qua bao |[A7] tháng ngày [C] bơ vơ chốn |[Bb] này

[C] Anh vui với |[A7] ai rồi mà tôi đâu |[C] có hay. 

 

|[A7] _Oan khiên cho |[Dm] tôi là [Gm] khi đã trao |[Dm] anh rồi

Cả cuộc đời |[Gm] tôi bây giờ [C] đây đổi lấy |[F] đơn côi

[Gm] Thôi anh hãy |[A7] cười, [C] yên vui với |[Bb] người

[C] Riêng tôi sẽ |[A7] tự tìm một nơi chôn |[Dm] cõi đời.

 

Verse 2:

|_Kỳ vọng bao |[Dm] nhiêu nào có được gì |[Bb] đâu

Người càng níu |[F] kéo càng [Gm] xui khiến thêm |[A7] u sầu

Thì thôi |[C] tôi đành [Dm] giải thoát cho |[Bb] tôi

Để tôi khóc |[Gm] cười đừng cay đắng đôi |[A7] bờ môi.

 

|_Đường tình ta |[Dm] đi là đi vào biệt |[Bb] ly

Chẳng hề nghĩa |[F] lý vì [Gm] đâu có yêu |[A7] thương gì

Người đi |[C] qua rồi [A7] người đã |[Bb] quên tôi

Bỏ tôi đứng |[C] lại lầm lạc [A7] phương hướng |[Dm] trong đời. ||