Định mệnh tình yêu – Châu Kiệt Sang

Tone

Đánh giá

 

[C]  Vậy là cuộc tình từ [Em]  đây ta chia đôi

Người [Am]  đã xoá hết bóng hình [Em]  tôi

Hỏi [F]  thế gian này đây mấy [C]  ai yêu thật lòng

Mà [Dm]  sao tôi vẫn mãi còn [G7]  yêu.

 

[C]  Vậy là lòng người từ [Em]  nay đã đổi thay

Người [Am]  đã cất bước đi thật [Em]  xa

Để [F]  lại nơi đây với [C]  bao đắng cay

Con [Dm]  tim hao gầy vì người đã đổi [G7]  thay.

 

Lòng người thay [C]  đổi tôi nào biết tôi nào thấy

Vì quá yêu [Am]  em tôi mang nhiều khổ [Em]  đau

Cuộc đời là [C]  thế tôi nào biết tôi nào [Am]  nghe

Vì trái tim [F]  tôi luôn yêu em thật [Em]  lòng

Để [F]  tôi giờ đây, giờ [C]  đây tôi khóc nhưng [F]  cố gượng cười

Cười [G7]  cho định mệnh của tình [C]  yêu.