Điều Giản Dị

Tone

Đánh giá

 

Người yêu |[G7] ơi dù mai này |[Cm] cách xa<br />

Mãi mãi |[F] diệu kỳ là tình yêu chúng |[Bb] ta<br />

Và ta |[G7] biết một điều thật |[Cm] giản dị<br />

Càng xa |[F] em ta càng thấy yêu |[Bb] em<br />

Dịu dàng hạt |[Bb] nắng đùa nhẹ trên |[D] áo<br />

Đôi môi [Eb] em gọi bao khát |[F] khao<br />

mắt em vời [Cm] vợi đăm đắm trời |[F] cao<br />

Em mong manh |[Cm] tựa rừng cây trút |[F] rơi lá<br />

Gió chiều bỗng |[F] chợt xao xuyến mãi không |[Bb] thôi<br />

Người yêu |[G7] ơi dù mai này |[Cm] cách xa<br />

Mãi mãi |[F] diệu kỳ là tình yêu chúng |[Bb] ta<br />

Và ta |[G7] biết một điều thật |[Cm] giản dị<br />

Càng xa |[F] em ta càng thấy yêu |[Bb] em<br />

Hội ngộ rồi |[Bb] chia ly cuộc đời vẫn |[D] thế<br />

Dẫu là [Eb] mặt trời nồng nàn khát |[F] khao<br />

Hay đêm mịt [Cm] mù lấp lánh ngàn |[F] sao<br />

Nếu không có |[Cm] người cuộc đời trôi về |[F] đâu<br />

Nếu không có |[F] người mặt đất quá hoang |[Bb] vu<br />

Người yêu |[G7] ơi dù mai này |[Cm] cách xa<br />

Mãi mãi |[F] diệu kỳ là tình yêu chúng |[Bb] ta<br />

Và ta |[G7] biết một điều thật |[Cm] giản dị<br />

Càng xa |[F] em ta càng thấy yêu |[Bb] em<br />

Và ta |[G7] biết một điều thật |[Cm] giản dị<br />

Càng xa |[F] em ta càng thấy yêu |[Bb] em<br />