Điều Buồn Nhất

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

||||

 

|[G] Thời gian trôi |[Dsus4/F#] Từng sáng tối

|[Em7] Sao quá vội Vẫn |[Cadd9] nuôn* là mình em thôi [Dsus4] 

 

|[G] Nhìn theo anh |[Dsus4] Tim tan vỡ  

|[Em7] Gần bên anh |[Cadd9] Mãi là một giấc [Dsus4] 

 

Pre-chorus:

Biết |[Bm7] yêu riêng ai là rất [Em7] buồn

Biết |[Bm7] yêu đơn phương là sẽ [Em7] luôn

|[Cadd9] Còn mãi trong lòng Những tổn |[Dsus4] thương [D] *** 

 

Chorus:

Sợ anh |[G] biết lại sợ anh không ]biết

Muốn anh |[Em7] biết lại muốn anh không ]biết

Điều buồn |[Cadd9] nhất là ]_

Là anh |[Am7] biết lại làm như không [D] biết

 

Sợ em sẽ |[G] khóc lại vờ như không ]khóc

Lúc muốn |[Em7] khóc lại giữ trong |]lòng

Điều buồn |[Cadd9] nhất ]là _

Là anh |[Am7] biết lại làm như [D] không biết

 

Midtro:

|25 |33

 

--> Pre-chorus --> Chorus x 2 -->

 

|Em yêu anh  Ta di da đi |[G] da 

Ta di đa đi |[Dsus4/F#] dà Ta đi đà đi |[Em7] dà 

[Cadd9] [Dsus4] _ |[Am7] [Cdim] 

|[G] Em yêu anh |