Điệu buồn của Thúy – Mặc Thế Nhân – Nhật Trường

Tone

Đánh giá

 

Nguồn: hopamviet.vn

1. Này Thúy [G] hỡi hát lên cho long người ấm mãi

Nào Thúy hát lên cho tình người không [Am] phai

Cuộc đời là [D7] mây bay là gió cuốn để [G] rồi còn được gì

Còn [D7] gì còn gì mà tranh nhau Thúy [G] hỡi

 

[G] Nào Thúy hãy hát lên cho người vừa khuất bóng

Và Thúy cũng hát luôn cho người còn hôm [Am] nay

Và cả ngày [D7] mai đây và mãi mãi sau [G] này một giọng buồn

Buồn [D7] người buồn người để người yêu chuốc lấy khổ [G] đau

 

[Em] Thương nhau cho tiếng Thúy không còn [Am] buồn

Buồn vì bởi kiếp nhân [Em] gian

[C] Thương nhau cùng nào nào [Em] hỡi thế nhân [Am] ơi

Để [D7] tiễn Thúy lên [G] khơi

Hát [Bm] mừng người thương mến [C] người ôi [D7] đời đẹp [G] quá

 

2. Giờ [G] Thúy vẫn luôn sao buồn điệu chất ngất

Và Thúy cũng hát lên giọng tình buồn ly [Am] tan

Ngày nào đời [D7] thôi không hờn oán Thúy sẽ [G] trinh bày nhạc buồn

Để [D7] mừng là mừng đây đó hết khổ [G] đau