Đi về nơi xa – Lê Quang

Tone

Đánh giá

 

[A]  Trong bóng đêm tôi [F#m]  về ôm cuộc tình lẻ [Bm]  loi

Biết [E]  em về đâu mùa [Bm]  hạ, hỡi [Em]  em về đây mùa [F#m]  đông [Bm] 

Bài thơ xưa anh [G]  viết cho [A]  em chỉ còn nỗi muộn [D]  phiền [Bm] 

Bài thơ xưa anh [G]  viết cho [A]  em chỉ còn nỗi [Bm]  đau.

 

[A]  Ôm giá băng muôn [F#m]  trùng đi tìm cuộc tình [Bm]  xưa

Lá [E]  thu về đâu xào [Bm]  xạc, ngỡ [E]  em về đây mùa [F#m]  đông [Bm] 

Dòng sông xưa trôi [G]  mãi với [A]  anh chỉ còn nỗi [D]  đợi chờ [Bm] 

Gọi em trong thương [G]  nhớ, em [A]  ơi có về nơi [Bm]  đây.

 

Tìm đâu [G]  thấy bước [A]  chân em về nơi [D]  này

Dòng sông [G]  cũ vẫn [A]  trôi cô đơn anh ngồi nơi [Bm]  đây

Và em [G]  đã bước [A]  đi không còn quay [D]  về

Mình anh [G]  vẫn giá [A]  băng bao năm đi về nơi [Bm]  xa.