Di Relung Kamarku – KLA Project – Katon Bagaskara

Tone

Đánh giá

 

Intro

[D] 

[Em] -[A] 

 

Verse

[D] Di relung relung [Bm] kamarku [Bb] Kulihat kau [G] tersenyum 

[D] Berangkaian kata[Bm]  rindu [Bb] Puisiku untuk[G] mu

[D] Kasih adakah wa[Em] ktu tersis[A] a Untuk [G] dapat saling [A] bicara 

Tentang k[Bm] embang mawar kit[F#m] a Yang berwarna [G] jingga

 

K[F] in[C] i di[G] a mek[Bb] ar kelop[Dm] aknya

S[A] ayang t[Em] ersia si[F] a Walau set[Bb] ia di dala[A] m makna

 

Chorus

Tidakkah ka[D] u tah[A] u Kuselalu[Bm]  mencar[G] i waktu 

[D] ‘Tuk bertemu[A]  dengan[Bm] mu[G] 

Lihatlah ke[D] du[A] a mataku

Be[Bm] rsin[G] ar resah [D] dan jiwaku tl[A] ah lelah[G] 

Tidakkah [D] kau [A] tahu Kuselalu[Bm]  mencar[G] i waktu 

[D] ‘Tuk bertemu[A]  dengan[Bm] mu[G] 

Lihatlah ke[D] du[A] a mataku

Be[Bm] rsin[G] ar resah [D] dan jiwaku tl[A] ah lelah[G] 

 

Verse

[D] Kasih adakah [Em] waktu tersisa [A] 

Untuk [G] dapat saling [A] bicara 

Tentang [Bm] kembang mawar ki[F#m] ta Yang berwarna [G] jingga

K[F] in[C] i di[G] a mek[Bb] ar kelop[Dm] aknya

S[A] ayang t[Em] ersia si[F] a Walau set[Bb] ia di dala[A] m makna

 

Chorus

Tidakkah ka[D] u tah[A] u Kuselalu[Bm]  mencar[G] i waktu 

[D] ‘Tuk bertemu[A]  dengan[Bm] mu[G] 

Lihatlah ke[D] du[A] a mataku

Be[Bm] rsin[G] ar resah [D] dan jiwaku tl[A] ah lelah[G] 

 

Bridge

[C] Atauk[G] ah karena [Bb] Selalu kube[F] rsikap [G] seperti [C] adanya[F] 

[C] Yang lem[G] ah dan berh[Bb] ias kes[F] alahan [G] Tiada s[A] empurna[D] 

 

Melody

[F] 

 

Tidakkah ka[D] u tah[A] u Kuselalu[Bm]  mencar[G] i waktu 

[D] ‘Tuk bertemu[A]  dengan[Bm] mu[G] 

Lihatlah ke[D] du[A] a mataku

Be[Bm] rsin[G] ar resah [D] dan jiwaku tl[A] ah lelah[G] 

 

Outro

[D] 

[D] 

[D]