Đi Qua Bóng Tối

Tone

Đánh giá

 

|[Am] Đi...qua...bóng...|[G] tối...<br />

Thấy |[Em] cô đơn vây quanh |[Am] mình.<br />

|[Am] Em mong manh tia |[G] nắng,<br />

Cố |[Em] theo bước tôi |[Am] vào đêm.<br />

|[Am] Đi...qua...bóng...|[G] tối...<br />

Thấy |[Em] đêm đông bao…. ưu |[Am] phiền.<br />

Đường |[Am] đời mịt mù….. muôn |[G] lối,<br />

Ánh |[Em] mắt em hóa muôn…. vì |[Am] sao.<br />

|G]ha` ha` ha ha` |[E] há ..... <br />

|[G] ha` ha há ha |[Am] hà <br />

|[C] Đưa tôi qua nhiều |[G] xót xa,<br />

|[Am] Đưa tôi qua nhiều |[Em] cay đắng.<br />

|[F] Em xua tan đêm |[C] giá lạnh,<br />

|[F] Em đưa tôi bằng |[G] tình em...<br />

Dù đời có |[C] những bóng tối luôn ghìm |[G] bước tôi<br />

|[Dm] Xin yêu em nhiều |[Am] hơn thế.<br />

|[F] Xin yêu em đến |[C] suốt đời,<br />

|[B] Xin được mãi yêu |[E] em ...<br />

...|[Am] Mà thôi... <br />