Đi đâu để thấy hoa bay

Tone

Đánh giá

 

 

1.|[C] Con ngày nào chưa biết khóc|[G] cười 

[F] Gieo nỗi niềm lên cánh tay|[G] đưa 

[C] Cha giờ về bạn với mây|[G] trời 

[D] Mang nắng|[D7] về nhuộm giấc mơ|[G] con. 

 

2.|[C] Mây nhẹ trôi xa bóng trăng|[G] rồi 

[F] Con có buồn khi không thấy|[G] cha 

[C] Mang nét|[Em] buồn nhòa theo năm|[Am] tháng 

[Dm] Ôi còn|[G] đâu câu hát mơ|[C] màng. 

 

ĐK: 

[C] Con đi đâu để thấy hoa bay nơi|[Am] cuối trời 

[D] Cha lênh đênh ngày tháng mây trôi bên|[G] lưng đồi 

[C] Sông đưa nôi và|[Em] suối thay cha câu|[Am] ru hời 

[D] Con lớn lên cùng nắng trên vai 

[Dm] Cha vui như|[G] cánh hoa phai giữa|[C] trời. 

 

[C] [Am] [F] [G] 

[C] Hơ hơ hờ hơ hờ hơ hớ 

[Am] Hơ hơ hờ hơ hờ hơ hớ 

[F] Hơ hơ hờ hơ hờ hơ hớ 

[C] Hơ 

 

* Thương|[Dm] con chín ngóng mười|[Em] trông 

Thương|[Am] thân một đời bão|[Dm] dông 

Mong|[F] cho đất trời lặng|[G] yên 

Để cha theo|[D] bước con đường con|[G] đi.