Đêm Thánh vô cùng (Silent Night) – Franz Xaver Gruberto – Joseph Mohr – Lời Việt: Hùng Lân – năm: 1818

Tone

Đánh giá

 

 

[C]  Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng

[G7]  Ðất với trời [C]  se chữ Ðồng

[F]  Ðêm nay Chúa con [C]  thần thánh tôn thờ

[F]  Canh khuya giáng sinh [C]  trong chốn hang lừa

[G7]  Ơn châu báu không bờ [C]  bến

Biết tìm [G7]  kiếm của chi [C]  đền 

[C]  Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn

[G7]  Nhấp chén phiền [C]  vương phong trần

[F]  Than ôi Chúa thương [C]  người đến quên mình

[F]  Bơ vơ chốn quên [C]  nhà lúc sinh thành

[G7]  Ai đang sống trong lạc [C]  thú

Nhớ rằng [G7]  Chúa đang đền [C]  bù 

[C]  Tinh tú trên trời, sông núi trên đời

[G7]  Với thánh thần [C]  mau kết lời

[F]  Cao sao hóa công [C]  đã khéo an bài

[F]  Sai con hiến thân [C]  để cứu nhân loại

[G7]  Hang chiên máng rêu tạm [C]  trú

Bốn bề tuyết [G7]  sương mịt [C]  mù

—————–

[C]  Silent night, holy night

[G7]  All is calm, [C]  all is bright

[F]  Round yon Virgin, [C]  Mother and Child

[F]  Holy Infant so [C]  tender and mild

[G7]  Sleep in heavenly [C]  peace

Sleep in [G7]  heavenly [C]  peace

[C]  Silent night, holy night

[G7]  Shepherds quake [C]  at the sight,

[F]  Glories stream from [C]  heaven afar

[F]  Heavenly hosts [C]  sing Alleleulia

[G7]  Christ the Saviour is [C]  born!

Christ the [G7]  saviour is [C]  born

[C]  Silent night, holy night

[G7]  Son of God, [C]  love’s pure light

[F]  Radiant beams from [C]  thy holy face

[F]  With the dawn of [C]  redeeming grace

[G7]  Jesus Lord at thy [C]  birth

Jesus [G7]  Lord at thy [C]  birth