Đêm Nằm Mơ Phố

Tone

Đánh giá

 

 

|[Am] Đêm đêm nằm mơ phố, [G] trăng rơi nhòa trên mái

|[F] Đi qua hoàng hôn [G] ghé thăm |[Am] nhà.

|[Am] Anh như là sương khói, |[G] mong manh về trên phố,

[F] Đâu hay một hôm [Em] gió mùa |[Am] thu.

 

|[C] Đâu hay mùa thu gió, |[Am] đêm qua mặc thêm áo,

|[F] Tay em lạnh mùa |[G] đông ngoài |[E] phố

|[C] Đêm xin bình yên nhé, |[Am] con đường vàng ánh trăng.

|[F] Đèn gió khuya quán [G] quen chờ |[E] sáng

 

|[Am] Đêm đêm nằm mơ phố, |[G] mơ như mình quên hết,

|[F] Quên đi tình yêu [G] quá vô |[Am] tình.

|[Am] Sương giăng hồ Tây trắng, |[G] đâu trong ngày xưa ấy,

|[F] Tôi soi tình tôi [Em] giữa đời |[Am] anh

|[F] Đâu hay một hôm [Em] gió mùa |[Am] thu