Đêm cô đơn – Nguyễn Nhất Huy

Tone

Đánh giá

 

1. [Dm]  Một mình giữa đêm tối, thương nhớ em về nơi xứ [Gm]  người

Một mình giữa đêm [Bb]  tối, nghe nỗi [C]  đau lạc loài biển [F]  khơi

[A7]  Dòng đời đã thay [Dm]  đổi, còn ta đứng cô đơn chờ [Gm]  ai

Khi mái [Bb]  hiên buồn đầy lá [C]  rơi, nghe nhớ [F]  thương còn [A7]  đây.

2. [Dm]  Một mình giữa đêm tối, thương cánh chim về nơi cuối [Gm]  trời

Dòng đời đã thay [Bb]  đổi, nhưng tháng [C]  năm tình đầu chẳng [F]  nguôi

[A7]  Người về chốn xa [Dm]  ấy, còn ta đứng cô đơn chờ [Gm]  ai

Nghe mái [Bb]  hiên xạc xào lá [A7]  rơi ngỡ em [Dm]  về.

ĐK: Đêm cô [Bb]  đơn mơ tiếng em [C]  cười, chợt thành [C7]  phố nhớ đôi tình [F]  nhân

Ôm thương [Gm]  yêu trong cánh tay [A]  này, mơ ngày [C]  xưa nụ hôn nồng [A7]  cháy

Đêm cô [Bb]  đơn anh thấy em [C]  về, đời lạnh [C7]  giá buốt đôi bàn [F]  chân

Đêm cô [Gm]  đơn em đã đi [A]  rồi, giọt mưa [A7]  rớt bên hiên ngậm [Dm]  ngùi.