Đệ tử Đức Thế Tôn – nhạc Tâm Đức – thơ Kinh Pháp Cú

Tone

Đánh giá

 

 

[Em]  Nam Mô [D]  Phật Bổn [B7]  Sư Thích Ca Mâu [Em]  Ni

[Am]  Nam Mô Bổn Phật [B7]  Sư Thích Ca Mâu [Em]  Ni

[D]  Nam Mô Phật Bổn [B7]  Sư Thích Ca Mâu [Em]  Ni

Ðệ [Em]  tử Đức Thế [G]  Tôn

Luôn tự tỉnh [C]  giác

Vô [Em]  luận ngày hay [D]  đêm

Thường [C]  tưởng niệm Phật [Em]  Ðà 

Ðệ [Em]  tử Đức Thế [G] Tôn

Luôn tự tỉnh [C]  giác

Vô [Em]  luận ngày hay [D]  đêm

Thường [C]  tưởng niệm Chánh [B7]  Pháp 

Ðệ tử [Em]  Đức Thế [G]  Tôn

Luôn tự tỉnh [C]  giác

Vô [Em]  luận ngày hay [D]  đêm

Thường tưởng [C]  niệm Tăng [Em]  già 

Luôn [D]  luôn tự tỉnh [Em]  giác

[D]  Vô luận ngày hay đêm

Thường tưởng niệm sắc [Em]  thân 

[D]  Vô luận ngày hay đêm

Tâm vô hại hiền [G]  hoà

[D]  Vô luận ngày hay đêm

Vui trong cảnh thiền [Em]  na

[Em]  Nam Mô [D]  Phật Bổn [B7]  Sư Thích Ca Mâu [Em]  Ni

[Am]  Nam Mô Bổn Phật [B7]  Sư Thích Ca Mâu [Em]  Ni

[D]  Nam Mô Phật Bổn [B7]  Sư Thích Ca Mâu [Em]  Ni