để quên – Ngọt – Vũ Đinh Trọng Thắng

Tone

Đánh giá

 

tone [E] 

 

Verse 1

[Emaj7]  Thế còn những gì [Cm7b5]  em để quên nhà [C#m7]  tôi [C#7/B] 

tôi để quên nhà [F#m7]  em

ta để quên nhà [B7]  nhau

sau bao lần ghé [Emaj7] chơi 

 

[Emaj7] nếu mình không còn [G#7]  tiếc gì nữa thì [C#m7]  thôi [C#7/B] 

nếu mình không vấn [F#m7]  vương

nếu mình không nhớ [B7]  thương

nếu mình ngại thì[Emaj7]  thôi [Bm7] 

 

Chorus

nhưng [Amaj7]  em, cứ qua

nếu [Am7]  em muốn qua

nếu [G#m7]  em muốn qua

cứ [C#7sus4] qua [C#7]  đi

[F#m7] tôi vẫn đây ,vẫn [B7] 

chưa có gì khác [Emaj7]  đâu? [Bm7] 

và [Amaj7] tôi sẽ qua

nếu [Am7] em muốn tôi ghé [G#m7]  qua

chắc tôi sẽ [C#7sus4]  qua [C#7]  nhưng [F#m7]  xin nói ra

nếu [G#m7] tôi ở lại quá [Am7]  lâuuuuu

 

solo : 

[E] 

 

Verse 2

[Emaj7] thế mình không để [Cm7b5]  quên gì nữa thật [C#m7]  sao [C#7/B] 

thế là hết rồi [F#m7]  sao?

xem lại kĩ xem [B7]  nào

xem lại trước khi [Emaj7]  chào [B7] 

nếu [Emaj7]  mình không để [G#7]  quên gì nữa thì [C#m7]  thôi [C#7/B] 

không phải qua nhà [F#m7]  tôi,

 không còn gì tiếc [B7]  nuối

coi như là lần [Emaj7]  cuối [Bm7] 

 

Chorus

nhưng [Amaj7]  em, cứ qua

nếu [Am7]  em muốn qua

nếu [G#m7]  em muốn qua

cứ [C#7]  qua đi 

[F#m7] tôi vẫn đây ,vẫn [B7]  chưa

 có gì khác [Emaj7]  đâu? [Bm7] 

và [Amaj7]  tôi sẽ qua

nếu [Am7] em muốn tôi ghé [G#m7]  qua

chắc tôi sẽ [C#m9b5]  qua nhưng [F#m7]  xin nói ra

nếu [B7]  tôi ở lại quá [C#m7]  lâuuuuu [Ddim] 

 

[F#m7] xin nói ra nếu [B7]  tôi ở lại quá [G#m7]  lâu [C#7#5] 

[F#m7]  xin nói ra nếu [B7]  tôi ở lại,

 

Outro

[Emaj7]  xin lỗi tôi về, 

[F#m7] xin lỗi tôi [E]  về