Để mãi được gần anh – Anh Quân

Tone

Đánh giá

 

* Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Mỹ Linh

 

[C]  Có khi chợt [Dm]  quên lối [Am]  đi phía sau nhà 

[C]  Khúc quanh đầu [Dm]  tiên để em thấy [Am]  anh

[C]  Có khi chợt [Dm]  quên chút [Am]  hương thoáng đêm nào 

Mùi [Gm]  hương nao nao [C]  lúc mong [F]  chờ

Bài ca [Am]  xưa quên mất [Em]  rồi em biết [C]  mình không thể [Am]  hát

Và tình [C]  yêu như nắng [Em]  chiều đang tắt [C]  dần 

Khi ngày [Am]  sống không có [G]  anh

 

Một mình [C]  em, sống với riêng mình [Am]  em

[F]  Giống như con [Am]  thuyền 

Chòng [C]  chành buông [G]  trôi đâu bến [C]  bờ

Một mình [G]  em một mình em riêng mình [Am]  em

[F]  Giống như con [C]  diều chòng [F]  chành không [G]  dây diều [C]  rơi

 

[C]  Có khi chợt [Dm]  quên những [Am]  câu nói chân tình 

[C]  Phút giây đầu [Dm]  tiên để em biết [Am]  anh

[C]  Có khi chợt [Dm]  quên lúc [Am]  đôi mắt anh nhìn 

Lặng [Gm]  thầm như [C]  muốn nói bao [F]  điều

Bài ca [Am]  xưa quên mất [Em]  rồi em biết [C]  mình không thể [Am]  hát

Và tình [C]  yêu như nắng [Em]  chiều đang tắt [C]  dần

Khi ngày [Am]  sớm không có [G]  anh

 

Một mình [C]  em, sống với riêng mình [Am]  em

[F]  Giống như con [Am]  thuyền 

Chòng [C]  chành buông [G]  trôi đâu bến [C]  bờ

Một mình [G]  em một mình em riêng mình [Am]  em

[F]  Giống như con [C]  diều chòng [F]  chành không [G]  dây, Không có anh

 

Một mình [C]  em, sống với riêng mình [Am]  em

[F]  Giống như con [Am]  thuyền 

Chòng [C]  chành buông [G]  trôi đâu bến [C]  bờ

Một mình [G]  em một mình em riêng mình [Am]  em

[F]  Giống như con [C]  diều chòng [F]  chành không [G]  dây diều [C]  rơi

 

Không thể nào bay [Em]  mãi, không thể nào quên [Am]  mãi 

Không thể nào quên mãi mãi lời anh lời anh ngày [Dm]  ấy vẫn nghe thiết [Am]  tha

Cánh diều bay cao [Em]  vút con diều trôi êm [Am]  ái

 

Hát tăng 1/2 tone lên [C#]  ------------

 

Và tiếng ca ngân [C#]  lên rồi sẽ đưa em về nơi [Fm]  đâu

[Ab]  Để không bao giờ [Bbm]  quên [F#]  lối đi riêng [C#]  sau nhà

Và [Ab]  còn tung [Ebm]  bay mãi mãi [C#]  tìm, chờ đợi [Ab]  anh

Chờ đợi [C#]  anh mãi chờ [Bbm]  anh

[Ebm]  Hãy cho em [C#]  một lần, một thôi [Ebm]  anh, đợi [C#]  chờ

Để [Ab]  mãi gần bên [C#]  anh