Để em rời xa – FB Boiz

Tone

Đánh giá

 

[F]  Và nếu em muốn đi [G]  xa nơi anh, [Am]  gạt đi tình yêu nơi anh

[F]  Bỏ qua ngày tháng cùng [G]  nhau vượt qua [Am]  nếu em hiểu

[F]  Rồi lúc em khóc trong vòng [G]  tay anh

[Am]  Để anh nhận ra là em làm ra [F]  để anh mang đi [G]  theo

Suốt [Am]  cuộc đời.

 

[F]  Ai cũng sẽ chỉ một [G]  hạnh phúc [Am]  trên dòng đường đời

[F]  Và ai cũng sẽ nhận ra [G]  người mình không [Am]  thể quên

Thì em [F]  hãy cứ [G]  đi

[E]  Tìm một hạnh phúc [Am]  mới

[F]  Tìm một người thay thế anh trong những [E]  đêm 

 

Để anh một [F]  mình nhé [G]  em em cứ đi [Am]  đi

Đập nát hết [F]  ngày tháng [G]  qua em cứ đi [Am]  đi

Vì anh đã [F]  chọn về mình thế [G]  thôi

[E]  Chẳng thể nào đổi thay [Am]  anh biết thời gian chẳng [F]  thể nào

Quên [G]  đi được một [Am]  người

 

Rap : [F]  --> [G] --> [Am]