Để dành nước mắt – Hamlet Trương

Tone

Đánh giá

 

Có con [Am]  đường nào dài rộng mãi

Để anh [Em]  đi với em thật lâu

Mai [F]  không còn nhau, quay [C]  về anh biết phải thế [G]  nào

Em bảo [Am]  rằng đừng em yêu nữa

Hãy quên [Em]  đi tất cả về em

Anh [F]  sẽ làm thế nếu [G]  ngày mai ánh dương ngừng [Am]  lên.

 

Nếu em [Am]  thật lòng mong muốn thế

Thì anh [Em]  xin chấp nhận rời xa

Em [F]  yêu người ta anh [C]  về nghe tháng năm [G]  phai nhòa

Cuối con [Am]  đường này vài giây nữa

Là anh [Em]  đánh mất đi người thương

Xin [F]  em đừng khóc, để [G]  lòng anh bớt đau được [Am]  không.

 

Dù sao đi [Am]  nữa anh sẽ [Em]  mãi là một cậu [F]  trai

Đứng [G]  trước sân nhà [C]  em năm nào

Còn mãi [Dm]  dành tình yêu [Em]  ngây dại vì em

Giữa muôn [F]  vạn người trên thế [G]  gian

Dù sao đi [Am]  nữa anh sẽ [Em]  mỉm cười

Để dành [F]  lại nước [G]  mắt cho ngày [C]  ta tương phùng

Ngày vui [Dm]  niềm vui chung, đau [Em]  niềm đau chung

Để biết [F]  trọn lòng anh chỉ [G]  yêu, mỗi em mà [Am]  thôi.