Đau – Vũ Khắc Anh

Tone

Đánh giá

 

Cho anh [Em]  xin hai chữ bình [Bm]  yên

Đừng [C]  nói thêm [D]  điều gì [G]  nữa

Vì giờ [Em]  đây anh chẳng muốn [Bm]  nghe

Tốt [C]  hơn ta [D]  nên im lặng [Em]  đi.

 

Khi yêu [Em]  em anh như người [Bm]  say

Chìm trong [C]  men rượu [D]  tình sớm [G]  tối

Rồi khi [Em]  anh nhìn thấy, em ôm [Bm]  hôn một ai

Trái tim câm [C]  lặng không [D]  nói lên [Em]  lời.

 

Đừng nhìn anh [C]  khóc mới biết anh [D]  đau

Đừng đợi anh [Bm]  đi mới nhận ra anh là [Em]  ai

Đừng vì ai [C]  đó khiến em đổi [D]  thay, em yêu [Em]  hỡi.

 

Đừng vì người [C]  ta không tốt với [D]  em

Để rồi cô [Bm]  đơn em mới nghĩ về [Em]  anh

Đừng vì cảm [C]  giác phút chốc rồi đánh mất [D]  đi

Hạnh phúc suốt [Em]  đời.