Đâu phải bởi mùa thu

Tone

Đánh giá

 

Em ru |[Dm] 

Lời ru cho đá |[Dm] núi

Đá núi tật |[Edim] nguyền vết sạo thời |[A] gian

Em ru |[Edim] 

Lời ru cho |[Edim] biển khơi

Biển khơi biết |[F] bao giờ ngừng |[Dm] lại

Em ru |[Dm] gì...... [C] ...

|[Bb] Lời ru cho [C] anh

Một đời đam |[C] mê một đời giông [Bb] tố

|[Gm] Em ru gì cho [Eb] ta

Khi |[Edim] bao ngày phôi [A] pha

Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa |[Dm] chừng

Thôi đừng hát |[A] ru

Thôi đừng day |[Bb] dứt

Lá trút |[A] rơi nhiều đâu phải bởi mùa |[Dm] thu.

 

Em ru |[Dm] 

Lời ru bao tiếc |[Dm] nuối

Tiếc nuối một |[Edim] đời ước vọng tàn |[A] phai

Em ru |[Edim] 

Lời ru cho ngày |[Edim] mai

Thời gian có |[F] bao giờ trở |[Dm] lại

Em ru |[Dm] gì [C] ...

|[Bb] Lời ru cho [C] anh

Một đời đam |[C] mê một đời giông [Bb] tố

|[Gm] Em ru gì cho [Eb] ta

Khi |[Edim] bao ngày phôi [A] pha

Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa |[Dm] chừng

Thôi đừng hát |[A] ru

Thôi đừng day |[Bb] dứt

Lá trút |[A] rơi nhiều đâu phải bởi mùa |[Dm] thu.