Dấu Mưa

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

|[D7M] _____ |[Adim] _____ |[G7M] ______ |[Dsus4/A] ________ |[A] ______ |

|[Dsus2] __Một cơn mưa đi |[A] qua để |[Bsus2] lại_

Những |[G] ký ức anh và em |

|[Dsus2] _Tìm em trong cơn |[A] mưa… anh thẩn |[Bsus2] thờ_

Lần |[G] theo những dấu [A] vết đánh rơi |

|[Bm] _Tưởng như rất gần |[Bm/A] _mà ngờ đâu đã |[G7M] rất xa_

Vụt |[Em] mất theo cơn [F#m] mưa ngày qua |

|[Bm] _Tưởng như rất lạ |[Bm/A] _mà ngỡ đâu sao |[G7M] quá quen_

Là |[Em] lúc em [F#m] ngang đời ta |

|[D] Chiều cuối con đường |[A] _mình nhìn ngắm hoàng |[Bm] hôn_

Ẩn |[G] sâu trong tiếng [A] tí tách rơi |

|[D] _Chờ mãi nơi này |[A] _một cảm giác quá |[Bm] lạ thường_

Cảm |[G] giác cho [A] anh nhận ra |

|[D] _I love you… |[A] _I love you |[Bm] so_

Khoảnh |[G] khắc cho [A] anh nhận ra |

|[D] _I love you… |[A] _I love you |[Bm] so_

Khoảnh |[G] khắc cho [A] anh gần |[D7M] em |

 

|[Dsus2] __Một cơn mưa đi |[A] qua để |[Bsus2] lại_

Những |[G] ký ức anh và em |

|[Dsus2] _Tìm em trong cơn |[A] mưa… anh thẩn |[Bsus2] thờ_

Lần |[G] theo những dấu [A] vết đánh rơi |

|[Bm] _Tưởng như rất |[Bm/A] gần mà ngờ đâu đã |[G7M] rất xa_

Vụt |[Em] mất theo cơn [F#m] mưa ngày qua |

|[Bm] Tưởng như rất |[Bm/A] lạ mà ngỡ đâu sao |[G7M] quá quen_

Là |[Em] lúc em [F#m] ngang đời ta |

|[D] Chiều cuối con đường |[A] _mình nhìn ngắm hoàng |[Bm] hôn_

Ẩn |[G] sâu trong tiếng [A] tí tách rơi |

|[D] _Chờ mãi nơi này |[A] _ một cảm giác quá |[Bm] lạ thường_

Cảm |[G] giác cho [A] anh nhận ra |

|[D] _I love you… |[A] _I love you |[Bm] so_

Khoảnh |[G] khắc cho anh.. [A] nhận ra |

|[D] _I love you… |[A] _I love you |[Bm] so_

Khoảnh |[G] khắc cho [A] anh gần |[D] em |[D] __ [B] __ |

 

|[E] Chiều cuối con đường |[B] _mình nhìn ngắm hoàng |[C#m] hôn_

Ẩn |[A] sâu trong tiếng tí tách rơi |

|[E] _Chờ mãi nơi này |[B] _ một cảm giác quá |[C#m] lạ thường_

Cảm |[A] giác cho anh nhận ra |

|[E] _I love you… |[B] _I love you |[C#m] so_

Khoảnh |[A] khắc cho anh nhận ra |

|[E] _I love you… |[B] _I love you |[C#m] so_

Khoảnh |[A] khắc cho anh gần |[E] em... ||