Dấu mưa – Phạm Toàn Thắng

Tone

Đánh giá

 

[D]  Một cơn mưa đi [A]  qua để [Bm]  lại

Những [G]  ký ức anh và [D]  em

Tìm em trong cơn [A]  mưa anh thẩn [Bm]  thờ

Lần [G]  theo những dấu [A]  vết đánh [Bm]  rơi

 

Tưởng như rất [F#m]  gần mà ngờ [D]  đâu đã rất [G]  xa

Vụt [E]  mất theo cơn [F#m]  mưa ngày [Bm]  qua

Tưởng như rất [F#m]  lạ mà ngỡ [D]  đâu sao [G]  quá quen

Là [F#m]  lúc em [Bm]  ngang đời ta.

 

[D]  Chiều cuối con [A]  đường 

Mình nhìn ngắm hoàng [Bm]  hôn

Ẩn [G]  sâu trong tiếng [A]  tí tách [D]  rơi

Chờ mãi nơi [A]  này

Một cảm giác quá [Bm]  lạ thường

Cảm [G]  giác cho [A]  anh nhận [D]  ra

 

I love you [A]  … I love you [Bm]  so

Khoảnh [G]  khắc cho [A]  anh nhận [D]  ra

I love you [A]  … I love you [Bm]  so

Khoảnh [G]  khắc cho [A]  anh gần [D]  em 

 

[D] -[D] -[Abm]  – Tăng 1 tone lên [E] 

 

[E]  Chiều cuối con [B]  đường 

Mình nhìn ngắm hoàng [C#m]  hôn

Ẩn [A]  sâu trong tiếng [B]  tí tách [E]  rơi

Chờ mãi nơi [B]  này

Một cảm giác quá [C#m]  lạ thường

Cảm [A]  giác cho [B]  anh nhận [E]  ra

 

I love you [B]  … I love you [C#m]  so

Khoảnh [A]  khắc cho [B]  anh nhận [E]  ra

I love you [B]  … I love you [C#m]  so

Khoảnh [A]  khắc cho [B]  anh gần [E]  em