Đau một lần rồi thôi – Huy Cường

Tone

Đánh giá

 

Dẫu biết cuộc [Bb]  đời hợp tan có ai [F]  ngờ

Và chuyện tình [Gm]  yêu là do duyên [F]  số

Đã [Eb]  không nợ duyên ắt [Dm]  xa lìa nhau

Cớ [C]  sao lòng này vẫn [F]  đau.

 

Dẫu biết chuyện [Bb]  đời thường không giống như [F]  mong

Và lòng người [Gm]  luôn thường hay thay [F]  đổi

Mà [Eb]  sao ta vẫn yêu, vẫn [Dm]  tin vào anh

Để [C]  giờ người vội đổi [F]  thay.

 

Thà rằng anh [Bb]  nói một câu không còn [Gm]  yêu như lúc đầu

Rồi [Eb]  anh cứ bước cùng [Dm]  ai

Chuyện [Eb]  tình đôi ta nay chìm [Gm]  trong xót xa

Khi tình [C]  anh không còn dành riêng [F]  em.

 

Còn hơn anh [Bb]  cứ lặng thinh khi lòng [Gm]  tin xưa úa màu

Tình [Eb]  yêu có nghĩa gì [Dm]  đâu

Vì [Eb]  một khi yêu ai lại [Gm]  không khổ đau

Nhưng thà [C]  đau đau một lần rồi [F]  thôi

Còn hơn cứ đau một [Bb]  đời.