Đất Việt tiếng vọng ngàn đời – Lê Quang

Tone

Đánh giá

 

Người Việt [Am]  Nam, dân Việt [F]  Nam, đất [G]  nước Việt [Am]  Nam

Người Việt [Dm]  Nam, dân Việt [G]  Nam, đất [Em]  nước Việt [Am]  Nam.

 

Bốn ngàn [Am]  năm Đinh Lý Trần [F]  Lê, từ Bà [G]  Trưng Bà [Am]  Triệu

Sông Bạch [Dm]  Đằng âm vang trong [G]  gió

Sóng Rạch [Em]  Gầm chôn xác quân ngoại [Am]  xâm

Tiếng vó [G]  ngựa rền vang bờ [C]  cõi

Những người [Em]  con đất Việt oai [Am]  hùng.

 

Vẫn ngàn [Am]  năm dòng máu Việt [F]  Nam từ hồn [G]  thiêng sông [Am]  núi

Tiếng trống [Dm]  đồng âm vang rừng [G]  núi

Thấm máu [Em]  đào trên đất mẹ yêu [Am]  thương

Hãy giữ [G]  lấy màu xanh bờ [C]  cõi

Đất Việt [Em]  ơi muôn thuở bên [Am]  người.

 

Đẹp biết [Dm]  bao [G]  quê hương Việt [Am]  Nam

Đẹp biết [G]  bao tiếng ru giữa trưa [C]  hè

Con muốn [Dm]  hôn ngàn lần lên [G]  đất

Đất mẹ Việt [Em]  Nam mãi ôm con vào [Am]  lòng.

 

Triệu trái [Dm]  tim [G]  con người Việt [Am]  Nam

Triệu cánh [G]  tay xây đắp nước non [C]  này

Nắm chặt [Dm]  tay giữ yên bờ [G]  cõi

Tiếng vọng [Em]  ngàn đời sử sách mãi còn lưu [Am]  danh.