Đắp mộ cuộc tình

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

|[F]  |[Dm]  |[Am] [C]  |[Dm] 

 

Verse 1:

|[Dm] _Say giấc mộng ban |[Dm] đầu [Dm/A] _yêu |[Dm] người

[Dm/A] _thủa mới đôi |[Dm] mươi em [Dm/A] đang độ trăng |[Dm] tròn

Từng ngày qua |[Bb] phố áo |[C] em trắng cả đường |[F] về

Lá |[Gm] thư ướp mộng học |[Bb] trò mối |[Am] tình xanh như khúc |[F] hát.

 

Verse 2:

|[A7] _Ai đã hẹn với |[Dm] thề [Dm/A] _để |[Dm] rồi

[Dm/A] _lỡ mối duyên |[Dm] thơ ra [Dm/A] đi chẳng giã |[Dm] từ

Ngày em thay |[Bb] áo áo |[C] hoa pháo đỏ rượu |[F] nồng

Có |[Gm] ai nát cả cõi |[Bb] lòng đứng |[Am] nhìn em bước |[Dm] bên chồng.

 

Chorus:

|[Dm] __Hai mươi |[C] năm cuộc mộng dở |[Dm] dang khắc sâu bóng |[F] nàng

Lắng trong cung |[Dm] đàn [C] em giờ ở |[Dm] đâu hẳn vui duyên |[F] mới

[Am] _Hai mươi |[C] năm cuộc rượu còn |[Dm] đây uống qua tháng |[F] ngày

Cố quên đi |[Bb] người say [Am] hoài sầu không |[Dm] vơi

Tình duyên ta |[F] tiếc [Am] uống thêm ly |[Dm] _này.

 

Verse 3:

|[Dm] _Ôm giấc mộng lỡ |[Dm] làng [Dm/A] _những |[Dm] chiều

[Dm/A] _lắng tiếng mưa |[Dm] rơi đêm [Dm/A] say chờ trăng |[Dm] tàn

Từng thu thay |[Bb] lá, lá |[C] rơi đắp mộ cuộc |[F] _tình

Lá |[Gm] bay chất nặng tuổi |[Bb] đời

nhớ |[Am] người ta rót ly |[Dm] _này. ||