Đạo làm con – Quách Beem

Tone

Đánh giá

 

Khi [Am]  đấng sinh thành sinh [G]  ta ra đời

Cảm [Em]  ơn ông trời cho [Am]  ta kiếp người

Phải [F]  sống thế nào để [G]  cha đừng buồn

Phải [Em]  sống thế nào để [Am]  mẹ được vui.

 

Tình [Am]  cha bao la như núi [G]  cao ngang trời

Tình [Em]  mẹ rộng lớn như biển [Am]  cả mênh mông

Chỉ [F]  mong cho ta lớn [G]  khôn nên người

Chỉ [Em]  mong nhìn thấy nụ [Am]  cười của ta.

 

Dù [Am]  cha ra sao vẫn luôn là [G]  đấng sinh thành

Dù [Em]  mẹ làm sao vẫn luôn mang [Am]  nặng đẻ đau

Chỉ [F]  một giây thôi nhắm [G]  mắt quên cuộc đời

Hãy [Em]  nghĩ suy lại những việc [Am]  làm của ta.

 

Chỉ [Am]  một giây thôi nhắm [G]  mắt quên tất cả

Nghĩ [Em]  tới cha mẹ vẫn đang đong [Am]  đầy yêu thương.

Chỉ [F]  một giây thôi nhắm [G]  mắt quên cuộc đời

Hãy [Em]  nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi [Am]  đâu.

Chỉ [F]  một giây thôi nghĩ [G]  tới cha một lần

Dấu [Em]  vết chân chim vẫn đang từng ngày mong [Am]  ta.