Đành tiễn em – Nguyễn Hải Phong

Tone

Đánh giá

 

[E]  Bao lâu nay ta luôn sát [B]  bên

Tay trong tay tình yêu vững [F#m]  bền

Càng xa càng phải vui [A]  lên

Cuộc đời là [E]  thế đó em cách chia vô thường

Và [B]  rồi đến khi tiễn em lên đường

Và [F#m]  rồi sorry sorry [A]  sorry sorry.

 

[E]  Mai đây ai kia yêu em đón [B]  về

Đem yêu thương trao em thốt [F#m]  lên

Cả ngày nhìn em say [A]  mê

Và rồi người [E]  mới sẽ yêu sẽ thương vô cùng

Và [B]  rồi nhớ em nhớ em vô cùng

Tuy [F#m]  nhiên sorry sorry [A]  sorry sorry.

 

ĐK:

[E]  Thế là hết ngày ấy thế là hết

[B]  Thế là hết ngày ấy thế là hết

[F#m]  Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình chẳng cần nhau nữa

[A]  Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình đôi ta đôi đường.

 

[E]  Thế là hết ngày ấy thế là hết

[B]  Thế là hết ngày ấy thế là hết

[F#m]  Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình chẳng cần nhau nữa

[A]  Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình đôi ta đôi [E]  đường.