Danh phận – Trương Lê Sơn

Tone

Đánh giá

 

Dám [Am]  nói yêu anh là em [Dm]  đã chấp nhận

Tình [G]  yêu đến sau mang [C]  nhiều sóng gió

Dám [Dm]  đến bên anh nói [Am]  tiếng yêu thương

Dám [B7]  trao cho anh một [E7]  thời con gái

 

Vẫn [Am]  biết bên anh là từng [Dm]  đêm khóc thầm

Tình [G]  yêu đến sau bao [C]  lời trách móc

Đã [Dm]  lỡ yêu anh dẫu [Am]  biết tơ vương

Đắng [F]  cay duyên [E7]  số bẽ [Am]  bàng.

 

Miệng đời chê bai có [Dm]  mấy ai thương

Có [E7]  mấy ai tin rắng em yêu [Am]  anh không lừa dối

Thật lòng em đây chỉ [Dm]  muốn bên anh

Dẫu [E7]  biết yêu thương kia sai lầm [Am]  em đáng trách [A7] 

 

Tình này không mong đỗ [Dm]  bến se duyên

Mãi [E7]  mãi bên nhau phận danh em [Am]  đây không màng đến

Chỉ cần trong tim có [Dm]  mỗi anh thôi

Tiếc [E7]  nuối tơ duyên gặp nhau [Am]  muộn màng.