Đánh mất – Hoàng Hiệp thơ Thanh Nguyên

Tone

Đánh giá

 

Ngày [Em]  xưa em như chiếc bóng

Chiếc [D]  bóng bên anh thầm [G]  lặng

Từ [Am]  lâu em tan thành tia [B]  nắng

Gió thốc [Am]  lên chỉ còn đám bụi [B]  mờ

Từ lâu em như là mây [Am]  trắng

Gió cuốn [B7]  mây về nơi chốn mịt [Em]  mờ.

 

Mười năm trôi [C]  qua, trôi qua

Anh như không ra [D]  đi

Không ra [Am]  đi mà như người trở [Em]  lại

Ướt đẫm tim [Am]  anh, ướt đẫm tim [C]  anh

Nước mắt [B7]  em chiều [Em]  ấy

Dù rằng [Am]  em giấu mặt vào [Em]  tay

Bỗng ngỡ [B]  ngàng đôi mắt [Am]  đó chiều [B7]  nay.

 

Mười [C]  năm trôi qua, trôi qua

Anh như không ra [D]  đi

Không ra [Am]  đi mà như người trở [Em]  lại

Em vẫn thơ [Am]  ngây, như lúc chia [C]  tay

Vẫn tươi [B]  xanh màu lá xưa anh [Em]  hái

Một nhành [Am]  lan chưa kịp nở [Em]  hoa [Am] 

Lối hẹn [D]  xưa cỏ phủ nhạt [Em]  nhoà.

 

[C]  Em trở [Am]  lại hay thời [B]  gian trở [Am]  lại

Hỡi cô bé thơ ngây ngày [Em]  ấy

Hỡi đôi mắt năm xưa nhìn [Am]  anh

Hỡi đôi môi với nụ cười lặng [B]  lẽ

Em đang [Em]  nghĩ gì

Đang [Am]  nghĩ gì, đang [D]  nghĩ gì

Anh van [B]  em, van em nói ra [Em]  đi.