Dành Cho Em

Tone

Đánh giá

 

 

Anh vẫn |[C] nhớ đến lúc em |[G/B] hé môi cười

Hay những |[F] lúc vu vơ hờn |[C] ghen [G/B] ___

Anh sẽ |[Am] nhớ mãi mãi đến |[Em] lúc bên em

Dù cách |[Dm] xa trong tim hoài |[G] mong.

 

Tình yêu |[C] em trao anh khiến |[G/B] anh thay đổi

Để bình |[E] minh trong anh thức |[Am] giấc

[G] Nhớ |[F] em, viết nên |[Em] bao câu chuyện

Mà hai |[Dm] ta vẫn luôn nguyện cầu. |[C] _

ĐK:

|[C] _Rồi bao |[Am] đêm thầm mong thầm |[Am] 

về em biết |[Em] không anh đang suy |[Em] 

Cuộc đời |[F] anh chẳng cần |[F] đâu những điều |[C] quá xa |[C] _

Chỉ cần |[Am] em hiểu anh và |[Am] biết rằng

anh mãi |[Dm] mãi yêu em mà |[Dm] thôi

Vì trong |[Fm] anh…….. |[Fm] em là điều duy |[G] nhất. ơ ….. ái |[G]  ơ …

 

Dành cho |[C] em ngàn câu ca và thương |[G/B] yêu đó

Dành cho |[Am] em tia nắng

ấm cùng bao |[Em/G] cơn gió (có thể dùng [G6] ___ thay cho [Em/G] ___)

Dành cho |[F] em dành cho em niềm |[Em] đam mê tuyệt vời

Mà anh |[Dm] muốn nắm lấy trong |[G] giấc mơ.

Mọi âu |[C] lo hãy quên đi vì anh |[G/B] ở đó

Là chiếc |[Bb] bóng mong bên em dìu |[A] bước em |[Dm] đi__ |[Dm] __

Ở trên |[F] con đường dài có |[Fm] hai chúng |[C] ta. ||

Đoạn cuối lên ½ cung