Đắng cay – Lương Bằng Vinh

Tone

Đánh giá

 

1. [Em]  Người yêu dấu ơi tình em [B7]  đã trao anh [Em]  rồi

[B7]  Nỗi nhớ ngàn [Am]  khơi không cuồng [D]  phong

Gió mưa nào ngăn [G]  lối

[Em]  Người yêu dấu ơi

Dù năm [D]  tháng thêm xa [Em]  vời

Bóng đêm [G]  tối trong lẻ [Am]  loi đơn côi cuộc [Em]  đời

2. Giọt lệ đắng cay nhoà chăn [B7]  gối bao u [Em]  hoài

[B7]  Dĩ vãng còn [Am]  đây nghe thầm [D]  đau

Vết thương tình xưa [G]  ấy

[Em]  Thời gian đã qua

Lưu luyến [D]  mãi không phai [Em]  nhoà

Mãi cho [G]  đến kiếp sau tình [B7]  còn nghe xót [Em]  xa

ĐK: Biết thế khi [G]  xưa đừng chung (lối) đường [Em] 

Sợi nắng giọt [Bm7]  mưa nào ai có lường [G] 

Ánh mắt đôi [Am]  môi càng bẽ bàng [Em] 

Tình đắm tình [Bm7]  say tình đã lỡ làng [G] 

Vẫn mãi mãi yêu [Am]  anh yêu vô vàn [G] 

Vẫn mãi mãi yêu [C]  anh khi duyên [D]  tình trái [Em]  ngang