Đám cưới miền quê – Khánh Đơn

Tone

Đánh giá

 

Bà con [Am]  ơi ra đây mà [F]  xem 

Đám cưới [G]  chúng tôi rất tưng [C]  bừng

Bên đàn [Dm]  trai và bên đàn [G]  gái

Ôi thiệt [C]  là quá xá đông [Em]  dzui

 

Bà con [Am]  ơi ra đây mà [F]  xem

Đám cưới [G]  chúng tôi đông quá [C]  trời

Đây cô [Dm]  dâu còn kia chú [G]  rễ

Hai họ [Em]  cùng chúc mừng nâng [Am]  ly

 

Đám cưới, đám cưới [Am]  cô dâu thật là [C]  đẹp

Xinh như [G]  hoa là bà xã tui

Đây nhẫn [C]  dzàng trao nàng đính [G]  ước

Nguyện cầu ta hạnh phúc bền [E]  lâu

 

Đám cưới, đám cưới [Am]  chú rể thật hiền [C]  lành

Không ai [G]  bằng được ông xã tui

Đây nhẫn [C]  dzàng trao chàng đính [G]  ước

Mong ngày [Em]  mai con đàn cháu [F]  đống dzui thiệt [Am]  dzui