Đại Ngư (Đại ngư hải đường OST)

Đánh giá

 

|[F]   |[G]   |[Am]   |[Am] 

|[F]   |[G]   |[Am]   |[Am] 

 

Verse 1

|[F7M] Hǎi làng wú shēng |jiāng yè mù shēn shēn yān |[Em7] 

Sóng biển lặng im nhấn chìm màn đêm thật sâu

 

|[F7M] màn guò tiān kōng |jìn tóu de |[C7M/E] _jiǎo luò |_

Lan ra đến tận cùng của góc trời

 

|[F7M] dà yú zài mèng |jìng de fèng xì |[Em7] lǐ yóu |guò 

Cá lớn bơi qua kẻ hở trong cõi mộng

 

|[Dm7] níng wàng nǐ |[Em7] chén shuì de lún |[Am] kuò

Ngắm nhìn dáng người đang ngủ say

 

Verse 2

|]_kàn hǎi |[Dm7] tiān yī |sè tīng fēng |[Em7] qǐ yǔ |luò

Ngắm biển trời một sắc, nghe gió thổi mưa rơi

 

zhí zi |[F7M] shǒu chuī sàn |[G] cāng máng máng |[C7M] yān bō

Nắm tay người thổi tan khói sóng mờ mịt

 

|_dà yú |[Bm7] de chì |[Am7] bǎng yǐ jīng |[Em7] tài liáo |[Am7] kuò

Đôi vây cá lớn đã dang rộng ra rồi

 

|[F7M] wǒ sōng kāi |[G] shí jiān de sheng |[Am] suǒ

Ta buông sợi dây của thời gian

 

Chorus 1

|_pà nǐ |[F7M] fēi yuǎn |[G] qù pà nǐ |[Am] lí wǒ ér |qù

Sợ người bay đi mất, sợ người rời bỏ ta

 

gèng pà |[F7M] nǐ yǒng yuǎn |[G] ting liú zài zhè |[C7M] 

Rất sợ người mãi mãi ở lại nơi đây

 

|_měi yī |[F7M] dī lèi |[G] shuǐ dōu xiàng |[Am] nǐ liú tǎng |qù

Mỗi giọt lệ đều chảy về phía người

 

|[F7M] dàoliú jìn |[G] tiānkōng dì |[Am] hǎidǐ |_

Trôi ngược về vùng trời đáy biển

 

--> Verse 1 --> Verse 2

 

Chorus 2

|_kàn nǐ |[F7M] fēi yuǎn |[G] qù kàn nǐ |[Am] lí wǒ ér |qù

Nhìn người bay đi, nhìn người rời xa

 

yuánlái |[F7M] nǐ shēnglái |[G] jiù shǔyú tiān[Am] |_jì

Bởi vì người sinh ra là thuộc về phía chân trời

 

|_měi yī |[F7M] dī lèi |[G] shuǐ dōu xiàng |[Am] nǐ liú tǎng |qù

Mỗi giọt lệ đều chảy về phía người

 

|[F7M] dào liú huí |[G] zuì chū de xiāng |[Am] yù |_ 

Quay ngược lại lúc ban đầu gặp nhau.

 

|||||