Đã xa rồi – Mai Thanh Sơn

Tone

Đánh giá

 

Từng giọt mưa [Dm]  nhẹ rơi

Từng giọt mưa [Gm]  lạnh câm 

Theo màn [C]  đêm rớt bên thềm [F]  vắng

 

Từng giọt mưa [Dm]  quạnh hiu

Từng giọt mưa [Gm]  buồn tênh

Như tình [C]  yêu giờ đã xa [F]  rồi, đã [A7]  xa rồi

 

Vì tình không đợi [Bb]  ta, vì tình xa thật [C]  xa 

Như dòng [Am]  sông [A7]  hoài trôi hững [Dm]  hờ 

Giờ còn ta ngồi [Bb]  đây một mình trong bóng [C]  đêm 

Ôm niềm [Am]  đau ngày dài xa [F]  mãi bóng em dần [Bb]  trôi 

Như áng [Am]  mây cuối [Gm]  trời tình [E]  mình có phôi [A7]  phai 

 

Một đời ta [Dm]  tìm nhau 

Một đời ta [Gm]  chờ nhau 

Cho tình [C]  yêu chợt bỗng phai [F]  nhoà 

Đã xa [A7]  rồi ... khuất chân [Dm]  trời