Đã Lỡ Yêu Em Nhiều

Tone

Đánh giá

 

 

[Bb] Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ [C] biết ngắm mưa

Nhìn qua hàng [Am] cây được bao nhiêu hạt mưa

Là trong [Dm]  anh được bấy nhiêu nỗi [Dm7]  nhớ, em

[Bb]  Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ [C]  biết đếm sao

Nhìn lên trời [Am]  cao được bao nhiêu vì sao

Là trong lòng [Dm]  anh còn bấy nhiêu [Dm7]  những nỗi lo

Sợ mình đánh [Bb]  mất em khi, thu vừa sang, lá xanh bỗng [C]  úa vàng

Khi mưa còn chưa [Am]  tới, em thay người yêu [Dm]  mới, oh no [Dm7]  no

Sợ mình sẽ [Bb]  khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông [C]  bộn bề

Em ơi chờ anh [Am]  với..

 

Vì đã lỡ yêu [Bb]  em rồi, chẳng dám hứa xa [C]  xôi

Cứ nhắm mắt em lại và [Am]  feel my love

Dù [Dm]  nắng mưa bao mùa

Thì [Dm7]  tình anh vẫn luôn [Bb]  đây mà

Chẳng phải kiếm đâu [C]  xa

Vẫn giữ đó bầu trời của [Am]  riêng chúng ta

Để [Dm]  gió mang đi về 1 [Dm7]  nơi không người..