Đà Lạt nhớ (Nhớ Đà Lạt) – Nguyễn Ngọc Thiện

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Chiều nhìn mưa rơi rơi [D]  Đà Lạt [G]  nhớ

[Em]  Chiều nhìn mưa rơi rơi [D]  Đà Lạt [A]  thương

[C]  Mưa rơi! Như [D]  những giọt [Em]  rơi

[Am]  Mưa ơi! Mưa [D]  có nhớ người [Em]  thương

[Em]  Chiều nào ta bên nhau [D]  Đà Lạt [G]  nhớ

[Em Một nụ hoa trao nhau [D]  nguyện bờ [A]  môi

[C]  Bên nhau xao [D]  xuyến ngàn [Em]  thâu

[Am]  Yêu nhau, yêu [D]  tiếng hát cỏ [Em]  non

[Em]  Đà Lạt nắng, và [C]  gió và [D]  hoa, trong lòng [B7]  tôi

[C]  Đà Lạt mưa, nhẹ [Am]  rơi nhớ [D]  mãi khi xa [G]  rời

[Am]  Lao xao trôi nhẹ lên cao [C]  Lời thì thầm dung [G]  thấu

[Am]  Yêu nhau, yêu ngàn thông [G]  reoYêu nắng gió lập [Em]  đông

[Em]  Đà Lạt nắng và gió cho [Am]  trái tim nồng [B7]  say

[Em]  Đà Lạt mưa nhẹ rơi nhớ [D]  mãi trong lòng [Em]  ai