Dạ khúc – Phạm Anh Dũng

Tone

Đánh giá

 

1. Đêm khuya giăng [F]  sầu, huơng thơm hoa quỳnh lắng [Bb]  sâu

Một vì sao thấp [F]  thoáng trong đêm tối mênh [Gm]  mang

Giòng lệ ai tê [C]  tái, thấm [Bb]  uớt không gian [F]  buồn đêm [C]  dài

2. Đêm buông u [F]  hoài, bâng khuâng ta chờ bóng [Bb]  ai

Một mình ta đứng [F]  đó mong thấy dáng thuơng [Gm]  yêu

Tìm hình ai trong [C]  gió tìm [Bb]  ta nỗi cô [C]  liêu tan [F]  theo

ĐK: Rồi từ [Bb]  xa tiếng dương [F]  cầm

Thoảng theo [C]  gió ai khẽ hát cung [F]  trầm

Tình đến rồi đi mà [C]  sao lòng vẫn mong [F]  chờ

Biết bao nhiêu nhớ [C]  thương

3. Sao đêm lu [F]  mờ, cho ta thêm sầu ngẩn [Bb]  ngơ

Lệ ai rơi bến [F]  cũ, thu vẫn đến trong [Gm]  mưa

Lạnh hồn ta buốt [C]  giá, xa [Bb]  cách mãi muôn [C]  trùng người [F]  ơi