Dạ Khúc (Am)

Tone

Đánh giá

1. Cần đêm [Am]  trắng để trút [E]  vơi lòng [Am]  đầy

Cần thêm [C]  nắng để em [E]  nhìn vừa bóng [Am]  tối [A7] 

Cần thêm [Dm]  anh hỏi [G]  han cho giấc [C]  trưa em yên [E7]  lành

Cần thêm [F]  những lần [B]  hẹn như cuối [E7]  cùng

 

2. Cần tay [Am]  níu để thấy [E]  anh còn [Am]  gần

Cần môi [C]  nóng để biết [E]  lòng còn ấm [Am]  cúng [A7] 

Cần thêm [Dm]  anh, cần [G]  thêm cho những [C]  khi em lo [E7]  sợ

Cần thêm [F]  yêu hay [E7]  cần thôi biết [Am]  yêu

 

ĐK: [Dm]  Đã cần thế, [E]  thương thật [Am]  rồi

[Dm]  Vẫn như anh [G]  còn xa rất [C]  xa

Vì [Dm]  đã vùi hết những ước [Am]  mơ dịu [Dm]  ngọt

[F]  Em thêm cần [E7]  anh đến muôn [Am]  lần

 

[Dm]  Thế tình nhé, [E]  xin về [Am]  gần

[Dm]  Nối thêm yêu [G]  thương vào với [C]  nhau

Tình [Dm]  có dậy sóng vẫn cứ [Am]  xin tình [Dm]  nồng

[F]  Nối em vào [E7]  anh chiếc hôn [Am]  nồng