Đã không yêu thì thôi – Hoài An (trẻ)

Tone

Đánh giá

 

Lời [Am]  nói đầu môi, anh ơi trót [C]  lưỡi đầu môi

Phải [Am]  xa đành thôi sao anh gian [E7]  dối người ơi

Vì [Am]  sao tình tôi chân thành bên [C]  anh đã lâu

Vì sao [E7]  anh tôi không hiểu vì [Am]  sao

 

Dù [Am]  biết tình yêu xưa nay vẫn [C]  có hợp tan

Phải [Am]  đâu đành quên bao nhiêu yêu [E7]  dấu thời gian

Nhìn [Am]  mưa rơi ngoài hiên nghe tình [C]  tôi lao xao triền miên

Một ngày [E7]  kia anh có quay [Am]  về

 

Đã không yêu thì [Am]  thôi ta gặp nhau làm [F]  chi

Thêm bao xót xa mình [C]  tôi anh ơi tình [G]  si

Anh như áng mây trên [Am]  trời và hoài xa [Dm]  xôi

Cho dù tôi [C]  đã cố níu giữ tình [E7]  anh

 

Đã không yêu thì [Am]  anh cần chi gian [F]  dối

Thêm bao trái ngang cuộc [C]  tình ngượng ngùng đầu [G]  môi

Mưa giăng mắt trên môi [Am]  sầu thềm nhà đơn [Dm]  côi

Dù xa [E7]  nhưng trong tim tôi mình anh [Am]  thôi