Đã hơn một lần

Tone

Đánh giá

 

 

|1 |19 

 

|[C] _Đã hơn một |[G/B] lần bóng tối tới |[Am] gần

Và tôi từng |[Em] nghĩ tôi sẽ dừng |[F] lại

Đoạn đường sao quá |[C] dài niềm tin cứ ngắn |[F] lại

Chẳng biết đâu là |[Dm7] tương lai đâu |[G] ngày mai |[G] _

 

|[C] _Đã hơn một |[G/B] lần nước mắt ngắn |[Am] dài

Nhiều khi bật |[Em] khóc giữa chốn đông |[F] người

Chẳng ai nghe thấy |[C] tôi từng nhịp tim rã |[F] rời

Tự giấu đi |[Dm7] niềm đam mê giữa quãng |[G] đời lê thê |[G] _

 

Và bàn |[Em] tay đã có lúc muốn |[Am] buông xuôi rồi đấy

Và ánh |[Em] mắt có lúc muốn khép |[Am] thật chặt

Đã |[F] hơn một lần, cũng |[C] hơn một lần

Nhìn lên |[F] cao bầu trời sao những |[Dm7] ước muốn |[G] nôn nao

 

|[G] _Tự hỏi vì sao tôi |[C] sinh ra 

|[C] _Tự hỏi vì sao tôi |[Em] lớn lên |[Em] _

Và giờ chẳng cần |[Am] biết lý do không đắn |[Am] đo 

tôi vẫn bước tới mênh mông |[F] cuộc đời

Bầu trời này là |[G] của tôi

Và giờ tôi nâng tôi |[C] bay lên 

|[C] _chạm vào nơi tôi từng |[Em] ước mơ |[Em] _

Chẳng thể nào lãng |[Am] phí nước mắt tôi

Cũng đã |[F] rơi chơi vơi cơn đau bao nhiêu |[Dm7] lâu rồi

Tôi |[F] mới có ngày |[C] hôm nay |[C] 

 

|[C] _Đã hơn một |[G/B] lần bóng tối tới |[Am] gần

Và tôi từng |[Em] nghĩ tôi sẽ dừng |[F] lại

Đoạn đường sao quá |[C] dài niềm tin cứ ngắn |[F] lại

Chẳng biết đâu là |[Dm7] tương lai đâu |[G] ngày mai |[G] _

 

|[C] _Đã hơn một |[G/B] lần nước mắt ngắn |[Am] dài

Nhiều khi bật |[Em] khóc giữa chốn đông |[F] người

Chẳng ai nghe thấy |[C] tôi từng nhịp tim rã |[F] rời

Tự giấu đi |[Dm7] niềm đam mê giữa quãng |[G] đời lê thê |[G] _

 

Và bàn |[Em] tay đã có lúc muốn |[Am] buông xuôi rồi đấy

Và ánh |[Em] mắt có lúc muốn khép |[Am] thật chặt

Đã |[F] hơn một lần cũng |[C] hơn một lần

Nhìn lên |[F] cao bầu trời sao những |[Dm7] ước muốn |[G] nôn nao

 

|[G] _Tự hỏi vì sao tôi |[C] sinh ra 

|[C] _Tự hỏi vì sao tôi |[Em] lớn lên |[Em] _

Và giờ chẳng cần |[Am] biết lý do không đắn |[Am] đo 

tôi vẫn bước tới mênh mông |[F] cuộc đời

Bầu trời này là |[G] của tôi

Và giờ tôi nâng tôi |[C] bay lên 

|[C] _chạm vào nơi tôi từng |[Em] ước mơ |[Em] _

Chẳng thể nào lãng |[Am] phí nước mắt tôi

Cũng đã |[F] rơi chơi vơi cơn đau bao nhiêu |[Dm7] lâu rồi

Tôi |[F] mới có ngày |[C] hôm nay 

 

Và đôi cánh |[F] tôi sẽ Kkhông bao |[Em] giờ sợ hãi

Bão lớn |[A] mưa sa chẳng |[Dm] chiến thắng nào bằng

Vượt |[F] qua chính mình |[D] về chân trời

Ngập những ước |[G] 

 

|_ |_

Tự hỏi vì sao tôi |[C] sinh ra |[C] _

Lên tone: Tự hỏi vì sao tôi |[D] sinh ra

|[D] _Tự hỏi vì sao tôi |[F#m] lớn lên |[F#m] _

Và giờ chẳng cần |[Bm] biết lý do không đắn |[Bm] đo

Tôi vẫn bước tới mênh mông |[G] cuộc đời

Bầu trời này là |[A] của tôi

Và giờ tôi nâng tôi |[D] bay lên 

|[D] _Chạm vào nơi tôi từng |[F#m] ước mơ |[F#m] _

Chẳng thể nào lãng |[Bm] phí nước mắt tôi

Cũng đã rơi|[G] iiiiiii bao lâu |[Em7] rồi

Tôi |[G] mới|iiii_ |iiiiii_ |_ |___

Tôi |[G] mới

có |[G] ngày hôm |[D] nay

Hư |[D] uhhhhhhhh