Cuối cùng cho một tình yêu – nhạc Trịnh Công Sơn – thơ Trịnh Cung

Tone

Đánh giá

 

 

Ừ thôi em [C]  về, chiều mưa giông [F]  tới

Bây giờ anh [G7]  vui, hai bàn tay [C]  đói

Bây giờ anh [F]  vui, hai bàn chân [D7]  mỏi

Thời gian nơi [G]  đây 

Bây giờ anh [E]  vui, một linh hồn [Am]  rỗi

Tình [G7]  yêu xứ [C]  này

Một lần yêu [Em]  thương, một đời bão [F]  nổi

Giã từ giã [G7]  từ.

Chiều mưa giông [C]  tới em ơi em [G]  ơi [G7] 

Sầu thôi xuống [C]  đầy, làm sao em [F]  nhớ

Mưa ngoài sông [G]  bay, lời ca anh [G7]  nhỏ

Nỗi lòng anh [C]  đây

Sầu thôi thôi [F]  đầy

Sầu thôi [G7]  xuống [C]  đầy.