Cung đàn xuân – Đang cập nhật

Tone

Đánh giá

 

Tiếng hát [Gm]  nhà ai nghe vui tai

Xuân đang về thật [Dm]  gần

[Cm]  Em thơ còn nôn nao mong xuân

[Bb]  Dưới cánh hoa mai [Gm]  vàng 

 

Ca [F]  vang hát vang cho ngàn [Gm]  muôn ý thơ

Trong tim [Bb]  này lượn lờ đi muôn nơi

Ngồi [Cm]  quanh bếp vui ta cùng nhau chúc cho

Bao người [F]  vui sống trong cõi thanh [Gm]  bình

 

Xuân đầm [Gm]  ấm, xin cầu chúc

Xuân này đón phúc đến mọi [Dm]  nhà

Hiên nhà [Cm]  ai, cung đàn vui

Đang rộn lên lời ca êm [F]  ái

 

Xin cạn [Gm]  ly, bạn đời ơi

Vui cùng tôi sánh bước vào [Dm]  đời

Ba ngày [Cm]  xuân, bên nàng xuân

Bên cành [F]  mai ca hát mệt [Gm]  nhoài