Cùng Anh – Ngọc Dolil X Hagi x STee

Tone

Đánh giá

 

Vòng: [Em] [G] [C] [D] 

 

Ver1:

Cùng anh [Em] băng qua bao đại dương 

Cùng anh [G] đi vượt ngàn con đường 

Phiêu [C] lãng như áng mây trời 

Xanh [D] ngát như giấc mơ ta 

Và đời vẫn [Em] thế, vẫn [G] mãi trôi 

Tháng [C] năm dài, mình có [D] đôi 

Dù là ngày [Em] mưa hay [G] nắng xanh ngời 

Vẫn [C] mong cùng người bước [D] qua ....

 

Đk: 

[Em] Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất [G] nhau dẫu mai về đâu 

Nép [C] sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo [D] lắng nhẹ như mây bay 

[Em] Siết môi em chặt hơn đi để những dấu [G] yêu ta không nhạt phai 

Có [C] anh bên em bình yên, ngoài kia [D] bão cũng hóa dịu dàng và ấm [Em] áp

 

Ver2:

Cùng anh [Em] băng qua muôn trùng khơi 

Cùng anh [G] đi tận cùng chân trời 

Ôm [C] ấp những giấc mơ dài 

Đi [D] tới khắp chốn xa xôi 

Và đời vẫn [Em] thế, vẫn [G] mãi trôi 

Tháng [C] năm dài, mình có [D] đôi 

Dù là ngày [Em] mưa hay [G] nắng xanh ngời 

Vẫn [C] mong cùng người bước [D] qua ...

 

Đk: 

[Em] Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất [G] nhau dẫu mai về đâu 

Nép [C] sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo [D] lắng nhẹ như mây bay 

[Em] Siết môi em chặt hơn đi để những dấu [G] yêu ta không nhạt phai 

Có [C] anh bên em bình yên, ngoài kia [D] bão cũng hóa dịu dàng và ấm [Em] áp