Cứ thế mà đi – Thanh Bùi

Tone

Đánh giá

 

1. [G]  Biết có khi nào tình [C]  đến như ta mộng mơ

[Em]  Bên nhau quên tháng [D]  ngày (oh yes!)

[G]  Biết có khi nào mọi [C]  thứ như ta nằm mơ

[Em]  Mình tôi một nơi [D]  yên bình

 

[C]  Cuộc đời này chẳng đẹp như mơ

[D]  Cuộc tình nào mà đẹp như thơ

[Em]  Nhưng tôi đây luôn tin luôn vững [D]  vàng.

 

ĐK:

[G]  One time mình cứ thế mà đi

[C]  Two times mặc ai nói điều gì

[Em]  Three times dù phía trước [D]  đường tôi đi sẽ khó đôi khi.

[Em]  Three times dù phía trước [D]  đường tôi đi sẽ khó đôi khi.

 

[G]  One time mình cứ thế mà đi

[C]  Two times mặc ai nói điều gì

[Em]  Three times đừng hoang mang, 

[D]  đừng quay ngang sẽ khó mà [G]  đi.

 

[C]  So i'm nothing, babe

[Em]  So i'm nothing, babe. [D] 

 

2. [G]  Sẽ có một ngày tình [C]  đến như ta mộng mơ

[Em]  Nhung nhớ cháy hết [D]  mình (oh yes!) 

[G]  Sẽ có một ngày mọi [C]  thứ như ta nằm mơ

[Em]  Buồn lo, cay đắng sẽ [D]  rời.

 

[C]  Cuộc đời này chẳng đẹp như mơ

[D]  Cuộc tình nào mà đẹp như thơ

[Em]  Nhưng tôi đây luôn tin luôn vững [D]  vàng.

 

Bridge:

[G]  We will try...[C]  we wil find

[Em]  You and [D]  i... Bỏ lại âu [G]  lo

Và cứ [C]  đi

Mặc chê [D]  bai, kệ chông gai

Rồi một ngày sẽ [G]  đến.