Còn Yêu – Đại Thành – Đại Thành

Tone

Đánh giá

 

 

[Bb] Cùng bên anh nhé

[Gm] Gần bên anh nhé

[Eb] Gió đông đang về

Anh lặng [F]  nghe tiếng em

 

[Bb] Cùng bên anh nhé

[Gm] Gần bên anh nhé

[Eb] Lá rơi bên thềm

Khi màn [F]  đêm

 

[Bb] Khi xưa yêu nhau 

dại khờ từng ngày trôi mãi

[Gm]  cứ thế những nỗi buồn dài

Chẳng biết nơi [Eb]  đâu, từ [F]  lâu

[Bb] Có lẽ đến lúc đôi tim

 chẳng thể chung lối

[Gm] Có những cảm giác bồi hồi

Vụt tắt yêu [Eb]  thương,

 lòng còn vấn [F]  vương

 

[Bb]  Đã xa rồi thôi vậy 

[Gm]  Chớ nên chạy theo niềm [Eb]  đau

Về sau nhé [F]  em

[Bb] Nhớ thương rồi

cũng chẳng để làm gì

[Gm]  Biết đau rồi

mà cũng chẳng thể hé [Eb]  môi

Rằng [F]  tôi nhớ em nhiều...

 

[Bb] Cùng bên anh nhé

[Gm] Gần bên anh nhé

[Eb] Gió đông đang về

Anh lặng [F]  nghe tiếng em

 

[Bb] Cùng bên anh nhé

[Gm] Gần bên anh nhé

[Eb] Lá rơi bên thềm

Khi màn [F]  đêm, vụt tắt yêu [Bb] thương

Cha da cha da,[Gm]  cha da cha da

[Eb] cha da cha da [F] hmm...

 

[Bb] Cha da cha da,[Gm]  cha da cha da

[Eb] cha da cha da [F] hmm...

 

***

Và [Bb]  thế , qua bao

 nhiêu cô đơn càng [Gm]  nhận ra

Là con [Eb]  tim này

Luôn thiếu [F]  vắng em

 

Ngoài [Bb]  kia, nắng và

 gió từng ngày [Gm]  mang

Đêm trăng vẫn mây [Eb]  mù

Em và [F]  tôi, vẫn xa xôi [Bb] 

 

Lên tone: ***

 

[B] Cùng bên anh nhé

[G#m] Gần bên anh nhé

[E] Gió đông đang về

Anh lặng [F#]  nghe tiếng em

 

[B] Cùng bên anh nhé

[G#m] Gần bên anh nhé

[E] Lá rơi bên thềm

Khi màn [F#]  đêm, vụt tắt yêu thương [B]