Con Xin Jesus – Sevoice – Super Shine

Tone

Đánh giá

 

 

[Em] Xin Giê-Xu hãy thương [C] con

[G] Bao nhiêu điều tội lỗi [D] của con

[Em] Xin Giê-Xu hãy ở bên [C] con

[G] Con xin Ngài mãi [D] mãi bên con suốt đời [Em] .

 

[Em] Dù gặp bao nhiêu khó [C] khăn

Ngài luôn mãi [G] bên con và sẽ không [D] xa rời

[Em] Dù rằng con gây ra lối [C] lầm

Ngài luôn mãi [G] tha tội và sẽ mãi [D] yêu con

[Em] Con xin Giê-Xu [C] 

[G] Hãy thương lấy con [D] 

[Em] Con xin Giê-Xu [C] 

[G] Hãy tha tội con mãi [D]