Con trai – Minh Khang – Lâm Hùng

Tone

Đánh giá

 

Nếu ai bảo [Am]  rằng con trai thời nay đổi thay

Nếu ai bảo rằng con [E]  trai thời nay vô [Am]  tình

Vội đùa, vội [C]  đến, rồi vội đi

Xem tình yêu [Am]  chẳng là nghĩa chi, đàn ông là [E7]  thế!

 

Nếu ai (Các cô) bảo [Am]  rằng con trai thời nay khó ưa

Thích vui thích đùa làm [E]  cho nhiều cô (người ta) si [Am]  tình

Để rồi chẳng [C]  thích làm thinh cho người yêu mãi chờ ngóng [Am]  tin

Thế nên bảo rằng con trai bay [E7]  bướm chứ đâu có yêu đương [Am]  gì

 

ĐK: Con trai, con [Am]  trai... nào phải ai cũng [C]  thế

Con trai, con [Am]  trai... nào phải đâu vô [Dm]  tình

Chắc tại vì anh độc thân vui [Am]  tính

Thích làm người [E]  ta vui hơn là [Am]  buồn

 

Con trai, con [Am]  trai nào phải ai cũng [C]  thế

Xin em, xin [Am]  em đừng trách anh vô [Dm]  tình

Vì anh một [C]  gã đẹp trai, nhiều cô nhìn [Am]  ngó thế thôi

Chứ khi yêu (yêu em) [E7]  rồi là anh cũng sẽ thuỷ chung suốt [Am]  đời