Con Sẽ Ca Ngợi – Lm. Phương Anh – Thánh Vịnh 88

Tone

Đánh giá

 

 

ĐK. Tình thương của [A] Chúa, con sẽ ca [F#m] ngợi tình [Bm] thương của [D] Ngài suốt năm canh [E7] dài.

[A] ...Con sẽ ca [Bm] ngợi, con [F#m] sẽ ca [E7] ngợi đến muôn muôn [A] đời. [A7] ...

 

1. Con sẽ ca [D] ngợi tình thương của [E7] Người đến muôn [A] đời. [C#7] ...

Qua bao nhiêu [F#m] thời miệng con loan [C#m] truyền tình Cha chẳng [E] ngơi. [E7] ...

Vì Người đã [A] phán: Tình Ta đã [C#7/G#] ban đứng vững ngàn [F#m] năm.

Trên cõi mây [Bm] trời Người đã thiết [C#m] lập lòng trung [E7] thành. [A] 

 

2. Ta ước giao [D] cùng người Ta đã [E7] chọn giữa muôn [A] người. [C#7] ...

Ta đã đoan [F#m] thề cùng nghĩa bộc [C#m] là nhà Đa- [E] Vít. [E7] 

Và Người đã [A] phán rằng: Miêu duệ [C#7/G#] ngươi đứng vững ngàn [F#m] năm.

Ngai báu của [Bm] ngươi Ta đã thiết [C#m] lập từ muôn [E7] đời. [A..] 

 

3. Ngươi sẽ thưa [D] rằng: Lạy Cha muôn [E7] loài Đấng an [A] bài. [C#7] 

Nơi con nương [F#m] tựa và chính là [C#m] nguồn mạch cứu độ [E] con. [E7] 

Và lòng sùng [A] ái Người sẽ đầy [C#7/G#] dư mãi mãi chẳng [F#m] ngưng.

Ta đã duy [Bm] trì lời giao ước [C#m] này thật lâu [E7] dài. [A] ...