Con Ngõ Phía Sau – Những Đứa Trẻ – Những Đứa Trẻ

Tone

Đánh giá

 

Intro x2

[F#mF#mBmC#m] 

Xin chào [F#m] em

Giờ đang là mấy giờ [F#m] rồi

[Bm] Hôm nay là ngày Valen[C#m] tine

Xin chào [F#m] em

Giờ đang là mấy giờ [F#m] rồi

Và [Bm] câu chuyện này đừng có nói với [C#m] ai

 

Hai ta đi cùng nhau[F#m] 

Ra con ngõ phía sau[F#m] 

Để quên đi cơn đau[Bm] 

Quên đi cơn đau[C#m] 

 

Xin chào [F#m] em

Giờ đang là mấy giờ [F#m] rồi

[Bm] Hôm nay là ngày 30 Tết[C#m] 

Xin chào [F#m] em

Giờ đang là mấy giờ [F#m] rồi

[Bm] Không chơi nhanh thì hai ta sẽ [C#m] chết

 

Hai ta đi cùng nhau[F#m] 

Ra con ngõ phía sau[F#m] 

Để quên đi cơn đau[Bm] 

Quên đi cơn đau[C#m] 

 

Bridge:

[F#mF#mBmC#m] 

Tạm biệt [F#m] em

Giờ đã đến lúc [F#m] quay về

[Bm] Hay em còn cần nhiều hơn [C#m] thế

Tạm biệt [F#m] em

Giờ đã đến lúc [F#m] quay về

Để [Bm] tôi cho em được pha [C#m] quế

 

Hai ta đi cùng nhau[F#m] 

Ra con ngõ phía sau[F#m] 

Để quên đi cơn đau[Bm] 

Quên đi cơn đau[C#m]