Cơn mưa tháng 5

Tone

Đánh giá

 

Intro

|[E]  |[B]  |[C#m]  |[A]  |[E]  |[B]  |[A]  |[A]  |]....

 

Veser 1

|[E] _Ngủ vùi cùng ký |[B] ức về trong |[C#m]  giấc mơ luôn gọi tên_|[A] 

|[E] _Đôi khi tôi muốn |[B] cố quên đi, nhưng |[A] xoá sao ngàn vết |[A] dấu [G#] [F#] 

|[E] _Thèm trở lại nơi |[B] đã từng, ngày |[C#m]  đó khi ta gần |[A]  bên

|[E] _Rồi một ngày em |[F#]  đã quay lưng, |[A] trong cơn mưa tháng |[B]  5. |[B] 

 

Chorus

Dấu chân |[C#m]  lạc bước trên phố |[A]  quen, nơi cơn |[E]  mơ tôi đi |[B]  vào

Để tìm |[C#m]  lại đúng nơi trước |[A]  khiiii |[E]  ào ạt cơn mưa |[B]  tới

Muốn sửa |[C#m]  lại phút giây đã |[A]  sai |[E]  cho em sẽ quay ngoảnh |[B]  lại

Bài tình |[C#m]  ca tháng 5 dành |[A] cho  em

Còn |[B]  ngân vang hay tan |[B] biến theo mưa |[E]  ướt nhoà.

 

Midtro: |[B] _ |[C#m] _ |[A] _ |[E] _ |[B] _ |[A] _ |[A] _ |]_   lơi 

 

Verse 2

|[E] _Rồi từng ngày như |[B] vẫn thường, nắng |[C#m]  có xua bớt muộn |[A]  phiền 

|[E] _Những ước muốn rồi |[B] sẽ phai dần khi |[A]  giấc mơ qua một |[A] đêm [G#] [F#] 

|[E] _Trong cơn mưa như [B] bất tận, vẫn |[C#m]  thấy đâu đây một tiếng |[A]  cười

|[E] _Ánh mắt ấy vẫn chứa |[F#]  chan dịu dàng |[A]  Khi giấc mơ |[B]  qua. |[B] 

 

Chorus

Dấu chân |[C#m]  lạc bước trên phố |[A]  quen, nơi cơn |[E]  mơ tôi đi |[B]  vào

Để tìm |[C#m]  về đúng nơi trước |[A]  khi |[E]  ào ạt cơn mưa |[B]  tới

Muốn sửa |[C#m]  lại phút giây đã |[A]  sai |[E]  cho em sẽ quay ngoảnh |[B]  lại

Bài tình |[C#m]  ca tháng 5 dành |[A] cho em

|[E]  Vội tan trong |[B]  mưa. |[B]  |]

 

(Nhịp)[A] [E] _ |[A] _  |[B] _ |[B] _

 

|[E]  |[E]  |[F#]  |[F#]  |[A]  |[A]  |[E]  |[E] 

|[E]  |[E]  |[F#]  |[F#]  |[A]  |[A]  |[B]  |[B] 

 

Chorus 

Dấu chân |[C#m]  lạc bước trên phố |[A]  quen, nơi cơn |[E]  mơ tôi đi |[B]  vào

Để tìm |[C#m]  về đúng nơi trước |[A]  khi |[E]  ào ạt cơn mưa |[B]  tới

Muốn sửa |[C#m]  lại phút giây đã |[A]  sai |[E]  cho em sẽ quay ngoảnh |[B]  lại

Bài tình |[C#m]  ca tháng 5 dành |[A] cho em

|[E]  Vội tan trong |[B]  mưa. |[B]  |] |]

Muốn sửa |[C#m]  lại phút giây đã |[A]  sai |[E]  cho em sẽ quay ngoảnh |[B]  lại

Bài tình |[C#m]  ca tháng 5 dành |[A] cho em

|[E]  Vội tan trong |[B]  mưa. |[B]  |]

 

Outro = Intro