Cơn mưa nhỏ đầu mùa – Đỗ Bảo

Tone

Đánh giá

 

[A]  Tàn ngày hè mà sao nắng chói chang

[D]  Hoa im tiếng nép sâu trong [E7]  vườn

[A]  Hẹn lại ngày, nào biết có ghé qua

[D]  Khi chim én rợp trời [E7]  bao la

[D]  Ngồi trong [F#m]  im vắng, [Bm]  mong có ai [E7]  gọi

[D]  Chẳng còn gì như [F#m]  thế, khi [Bm]  biết là đã mất [E7]  rồi

 

Cho tôi [A]  về tìm lại trong đôi [C#m]  mắt

Dấu vết [D]  bao mơ ước [E7]  đã trôi [A]  xa

Cơn mưa [D]  nào cũng mang trời hò [A]  hẹn

Người nhớ [Bm]  mưa tôi cũng nhớ [E7]  về

 

Đến bất [A]  ngờ và ra đi [C#m]  mãi

Lúc nắng [D]  lên mới biết [E7]  đã ban [A]  mai

Mỗi [D]  khi buồn em ngồi lại [A]  đây

Làm trẻ [E7]  thơ đón mưa [A]  đầu mùa

 

Hát lại từ đầu ---------

 

Cho tôi [A]  về tìm lại trong đôi [C#m]  mắt

Dấu vết [D]  bao mơ ước [E7]  đã trôi [A]  xa

Cơn mưa [D]  nào cũng mang trời hò [A]  hẹn

Người nhớ [Bm]  mưa tôi cũng nhớ [E7]  về

 

Đến bất [A]  ngờ và ra đi [C#m]  mãi

Lúc nắng [D]  lên mới biết [E7]  đã ban [A]  mai

Mỗi [D]  khi buồn em ngồi lại [A]  đây

Làm trẻ [E7]  thơ đón mưa [A]  đầu mùa

 

Cứ im [D]  lặng, ôn chuyện [A]  ngày xưa

Có yêu [E7]  thương, có đôi muộn [A]  màng